Halvmodeller av fritidsbåtar

 

Specialarbete - Kanot Artisan, skala 1:10

   
Startsida
 
Specialarbeten 1:20
 
Standardmodeller 1:35
 
Beställningsformulär
 
Kontakt
 
 
 
 

Halvmodell av kanot Artisan, skala 1:10

 
 

Kontakt: Christer Westman, Sportvägen 8, 871 53 Härnösand, telefon: 0611-107 11